ปรับปรุงล่าสุด 28/06/2565

บุหรี่เย็น 1 เม็ดบีบ

บุหรี่เย็น 1 เม็ดบีบ สูบแล้วเย็นมากขึ้น เย็นกว่าบุหรี่เย็นธรรมดา