บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 05/10/2565

ความจริงเกี่ยวกับนิโคตินและการใช้นิโคตินทดแทนเรามารู้จักและเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของนิโคตินและนิโคตินทดแทนกันเถอะ!ตัวตนที่แท้จริงของนิโคตินเป็นอย่างไร เรามีคำตอบที่จะทำให้คุณเข้าใจนิโคตินและนิโคตินทดแท...

มารู้จักนิโคตินกันเถอะ       เมื่อเราได้ยินคำว่า “นิโคติน” เรามักจะนึกถึงแต่เฉพาะบุหรี่ ซึ่งบุหรี่นั้นผู้ที่สูบมักจะมีค่านิยมที่ผิดว่าสูบแล้วเท่ และทำให้...

นิโคติน คือ สารเคมีให้โทษชนิดหนึ่งที่พบในกลุ่มยาสูบ เช่น บุหรี่ ซิการ์ ไปป์ สารนิโคตินส่งผลต่อสมองและระบบประสาท มีฤทธิ์ในทางการเสพติด เนื่องจากนิโคตินที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะมีผลทำให้เกิดการห...